Lễ hội cam Cao Phong, Hòa Bình

Cuối tháng 11 này, Lễ hội Cam Cao Phong sẽ diễn ra nhằm quảng bá thương hiệu cam Cao Phong và đưa hình ảnh tỉnh Hòa Bình tới bạn bè trong và ngoài nước. Các giống quả có múi hiện là cây…