Cuộc đời vốn không công bằng

Dù muốn hay không bạn vẫn phải thừa nhận rằng, cuộc sống luôn tồn tại những điều không công bằng… Vậy sao bạn không thử thay đổi suy nghĩ của mình về sự bất công? "Nếu bạn không thích điều…