Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – Bùi Văn Khánh: Lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào tỉnh.

Sáng nay 03/4/2020, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 2100/VPUBND-KGVX về việc lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại các khu vực cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình để kiểm soát chặt chẽ về y tế và các hoạt động khác theo quy định; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button