8 thói quen của người có đầu óc tổ chức tốt, thói quen cuối tạo ra sự khác biệt với người bình thường - Ảnh 1.

8 thói quen của người có đầu óc tổ chức tốt

“Trở nên có tổ chức không phải việc loại bỏ mọi thứ bạn sở hữu hay cố gắng trở thành…

add comment
Cuộc đời vốn không công bằng: Thay vì than vãn về những điều bất công, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn về chúng! - Ảnh 1.

Cuộc đời vốn không công bằng

Dù muốn hay không bạn vẫn phải thừa nhận rằng, cuộc sống luôn tồn tại những điều không công bằng……

add comment
Khi chuẩn bị về hưu ở tuổi 50, tôi ước rằng mình có thể nhận ra những bài học sâu sắc về thành công này lúc đang 25 tuổi

25 bài học trước tuổi 50? Hãy đọc trước khi bạn nghỉ hưu

Cuộc sống là một cuốn sách bất tận mà mỗi chương đều hàm chứa những bài học ý nghĩa. Tùy…

add comment