Hòa Bình: Cần chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng

Thanh tra việc thực hiện đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh và Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2017 tại huyện Lương Sơn và Kim Bôi, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát hiện sai phạm gần 603 triệu đồng và nhiều hạn chế, thiếu sót khác.

Hòa Bình: Cần chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng

Trụ sở UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TK

Thanh tra 48 công trình, gồm: 28 công trình có tổng dự toán hơn 163 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA) huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư năm 2017; 18 công trình có tổng mức dự toán hơn 97,7 tỷ đồng do Ban QLDA huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư giai đoạn 2016 – 2017; 2 công trình có tổng dự toán 8 tỷ đồng do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư năm 2017.

Qua thanh tra cho thấy giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Ban QLDA huyện Kim Bôi, Ban QLDA huyện Lương Sơn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn đã cơ bản thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; các đơn vị tư vấn, các nhà thầu đều có đủ tư cách pháp nhân; việc đấu thầu, chọn nhà thầu theo quy định. Giai đoạn thực hiện đầu tư, các công tác tư vấn khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá ban hành tại thời điểm thực hiện dự án; các công trình đều được mua bảo hiểm; việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và bàn giao công trình đưa vào sử dụng được thực hiện cơ bản theo quy định.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của Ban QLDA huyện Kim Bôi, Ban QLDA huyện Lương Sơn và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn trong quá trình thực hiện các dự án. Cụ thể:

Các đơn vị tư vấn khảo sát địa chất, địa hình của 9 công trình (5 công trình tại huyện Kim Bôi, 4 công trình tại huyện Lương Sơn) áp dụng sai định mức khảo sát tại thời điểm thực hiện, dẫn đến tăng giá trị chi phí khảo sát hơn 186 triệu đồng.

Các đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí xây lắp tại 11 công trình vượt khối lượng thực tế 111 triệu đồng.

Đơn vị tư vấn giám sát xây lắp chưa giám sát chặt chẽ quá trình thi công, để đơn vị xây lắp thi công thiếu khối lượng tại một số chi tiết, hạng mục công trình với giá trị hơn 280,6 triệu đồng. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng giá trị tư vấn giám sát xây lắp hơn 11 triệu đồng.

Các Ban QLDA còn thiếu giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện công việc của các đơn vị tư vấn. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng giá trị chi phí quản lý dự án hơn 9,6 triệu đồng. Giảm trừ tương ứng giá trị chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hơn 4,2 triệu đồng.

Tổng số tiền sai phạm phát hiện được qua thanh tra là gần 603 triệu đồng, gồm: Ban QLDA huyện Kim Bôi hơn 328 triệu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn hơn 8 triệu đồng và Ban QLDA huyện Lương Sơn hơn 266,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn áp sai đơn giá nhân công, dẫn đến lập dự toán thiếu chi phí khảo sát hơn 26,4 triệu đồng tại công trình trung tâm học tập cộng đồng và phòng làm việc của các ban, ngành, đoàn thể xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi.

“Các khuyết điểm, tồn tại trên thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, các Ban QLDA, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, đơn vị thẩm định thiết kế, dự toán, các đơn vị tư vấn giám sát công trình”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền gần 207 triệu đồng của các đơn vị, gồm: chi phí xây lắp 143,2 triệu đồng, chi phí khảo sát 63,7 triệu đồng.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban QLDA huyện Kim Bôi giảm trừ, loại khỏi giá trị nghiệm thu, thanh toán hơn 275,6 triệu đồng; thanh toán bổ sung hơn 26,4 triệu đồng cho đơn vị tư vấn tại công trình trung tâm học tập cộng đồng và phòng làm việc của các ban, ngành, đoàn thể xã Hợp Kim.

Yêu cầu Ban QLDA huyện Lương Sơn giảm trừ, loại khỏi giá trị nghiệm thu, thanh toán gần 120 triệu đồng (gồm chi phí xây lắp, giám sát, quản lý dự án…).

Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Ban QLDA huyện Lương Sơn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn, Ban QLDA huyện Kim Bôi tổ chức kiểm điểm với những tồn tại, hạn chế được thanh tra chỉ ra; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng để đạt hiệu quả tốt hơn.

Theo: Thanhtra.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button