Hòa Bình công bố mức thu học phí năm học 2018-2019

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân năm học 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập, cụ thể:

Khu vực 1 (Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn):

Mức thu học phí đối với giáo dục CĐ, giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo Quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quy định này được thực hiện trong năm học 2018 – 2019.

You May Also Like

About the Author: Hóng Biến Hòa Bình 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *