Hòa Bình đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến thời điểm này, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra.

hoa binh da san sang cho dai hoi dang bo tinh lan thu xvii
Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh: T/L).

Đến ngày 30/6/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội. Đến ngày 7/8/2020, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 233-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, thực hiện phương châm lấy phẩm chất chính trị, uy tín và hiệu quả công tác để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, lựa chọn vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ là những đồng chí đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XVII dự kiến là 53 đồng chí, danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 60 đồng chí, dư 7 đồng chí = 13,2%; nữ 11 đồng chí, đạt tỷ lệ 18,3%; dưới 40 tuổi 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 10%; dân tộc thiểu số 65%. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt trên 50% so với đầu nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII dự kiến là 15 đồng chí. Danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 17 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư 13,3%; nữ 3 đồng chí = 17,6%; dân tộc thiểu số 58,8%; đổi mới Ban Thường vụ = 64% so với đầu nhiệm kỳ. Như vậy, về cơ bản đáp ứng yêu cầu hướng dẫn về công tác nhân sự, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ nữ, tính đổi mới trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa tới.

Công tác xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tổ chính trị – xã hội; cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, nhà khóa học, các ban, bộ, ngành, các học viện, viện nghiên cứu của Trung ương. Ngày 24/8/2020, Bộ Chính trị đã duyệt nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, phương án nhân sự cấp uỷ khóa XVII của Đảng bộ tỉnh và thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Như vậy, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đã sẵn sàng để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công, là Đại hội của dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước và 30 năm tái lập tỉnh. Đại hội là dịp để khẳng định những thành quả, kinh nghiệm quan trọng cần phát huy, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá thời cơ, yêu cầu phát triển cũng như những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ mới.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/hoa-binh-da-san-sang-cho-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-289573.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button