Hòa Bình: Không thu phí dự thi, dự tuyển, quỹ xây dựng trường

Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính đầu năm học 2018-2019.

Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc không thu phí dự thi, dự tuyển, tiền đóng góp xây dựng trường theo tinh thần Công văn số 5706/BTC-CST ngày 16/5/2008 của Bộ Tài chính và Công văn số 1120/STC-TCHCSN ngày 19/6/2008 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình.

Về bảo hiểm thân thể, đây là những khoản thu tự nguyện, cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm vì vậy không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường. Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền vận động để đông đảo học sinh tự nguyện tham gia, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

Đối với các khoản thu thỏa thuận để phục vụ cho bản thân học sinh như: tiền bán trú, tiền ăn trưa đối với lớp học 2 buổi/ngày, nhà trường tổ chức thu, nhưng phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau đây: Dự toán chi tiết cho các khoản thu, chi; công khai với cha mẹ học sinh để thống nhất mục đích thu, chi; chỉ thu khi người nộp tự nguyện… Tất cả các khoản thu sau khi thực hiện phải được quyết toán đảm bảo dân chủ, tự nguyện và công khai theo quy định.

Lập Phương – Giaoducthoidai.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button