Hòa Bình: Loại nhà thầu khi chưa yêu cầu làm rõ

Tại gói thầu đấu thầu qua mạng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình, Bên mời thầu (BMT) đã loại 1 nhà thầu vì cho rằng nhà thầu này không nộp tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự nên không có căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu. 
Gói thầu Làm bảng biển, tờ rơi tuyên truyền luật quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình áp dụng đấu thầu qua mạng. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu Làm bảng biển, tờ rơi tuyên truyền luật quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình áp dụng đấu thầu qua mạng. Ảnh: Nhã Chi

Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia đấu thầu, cách hiểu quy định về đấu thầu qua mạng như vậy là không đúng và BMT chưa làm đúng trách nhiệm của mình. 

Loại nhà thầu vì không có tài liệu chứng minh kèm theo

Ngày 3/10, Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình (BMT) phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu Làm bảng biển, tờ rơi tuyên truyền luật quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018. Đã có 5 nhà thầu tham dự gói thầu này, trong đó có Công ty TNHH Netandroid Việt Nam (gọi tắt là Công ty Netandroid). Khi tham gia gói thầu đấu thầu qua mạng này, Công ty Netandroid chỉ nhập, kê khai thông tin theo mẫu webform tạo thành hồ sơ dự thầu (E-HSDT) để gửi cho BMT.

Khi tiến hành đánh giá E-HSDT – phần đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đơn vị tư vấn chấm thầu cho rằng, Nhà thầu có kê khai Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (Hợp đồng kinh tế số 20180816/2018/HĐKT/AD-MINHDUC ngày 16/8/2018 có giá trị là 592,5 triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh kèm theo.

Một cán bộ kế toán của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình xác nhận với phóng viên Báo Đấu thầu rằng, trong quá trình đánh giá E-HSDT, BMT không gửi bất kỳ văn bản nào yêu cầu Công ty Netandroid làm rõ E-HSDT.

Trong văn bản trả lời Nhà thầu được Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Minh ký, BMT cho rằng, Công ty Netandroid không nộp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, chứ không phải có nộp nhưng bị thiếu. Do đó, BMT không có căn cứ để đánh giá E-HSDT. Việc yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu, theo BMT, sẽ làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp.

Ngoài ra, BMT cho rằng, tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT đã nêu rõ: Số lượng tối thiểu (01) hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong 3 năm trở lại đây, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu >= 350 triệu đồng (Bản sao công chứng hợp đồng tương tự, Biên bản nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng, biên bản thanh lý hợp đồng).

BMT nhấn mạnh, việc Nhà thầu không nộp hợp đồng tương tự và các tài liệu kèm theo là không theo yêu cầu của E-HSMT và không có cơ sở để đánh giá tính chất tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện. 

Bên mời thầu chưa làm đúng trách nhiệm

Trước những đánh giá và trả lời của BMT, đại diện Công ty Netandroid cho rằng, việc đánh giá Nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm khi chưa có văn bản yêu cầu Nhà thầu bổ sung làm rõ và/hoặc không có bằng chứng chứng minh Nhà thầu không nộp tài liệu bổ sung làm rõ mà vội vàng kết luận Nhà thầu không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm là trái với quy định hiện hành.

Theo một chuyên gia đấu thầu, Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đấu thầu quy định trách nhiệm của BMT yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, HSDT, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Ngoài ra, theo Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (TT04), nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E-HSDT. Đối với nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan.

Khoản 5 Điều 15 TT04 quy định, đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho BMT để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Do đó, chuyên gia đấu thầu cho rằng, BMT đã không làm đúng trách nhiệm của mình là yêu cầu Nhà thầu làm rõ hồ sơ. BMT khi lập E-HSMT đã không tuân thủ theo quy định của TT04.

Theo Biên bản mở thầu điện tử, Công ty Netandroid là nhà thầu có giá dự thầu xếp thứ 2. Công ty cổ phần In Hà Nội là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất và E-HSDT cũng đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, việc thương thảo hợp đồng giữa Công ty cổ phần In Hà Nội với Bên mời thầu đã không thành công. Do đó, Bên mời thầu đã mời nhà thầu được xếp hạng thứ 2 (theo đánh giá của Bên mời thầu) là Công ty TNHH Thương mại Đông Nam thương thảo và ký hợp đồng với nhà thầu này.

Trần Kiên (baodauthau.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button