Hòa Bình: Phấn đấu đón 3 triệu luợt khách du lịch trong năm 2019

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Năm 2019, du lịch Hòa Bình phấn đấu đón 3 triệu lượt khách du lịch. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2019, du lịch Hòa Bình phấn đấu đón 3 triệu lượt khách du lịch. (Nguồn: TTXVN)

Ban chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐDL về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, du lịch Hòa Bình đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch. Phấn đấu năm 2019, Hòa Bình đón được 3 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt 403 nghìn lượt người); doanh thu từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng.

 

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình cũng đã đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2019, cụ thể là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch; Triển khai thực hiện Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch; Đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; Thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Để triển khai kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo các Chương trình, Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh đã được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng “Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch”; Chủ trì, phối hợp tham mưu, triển khai nguồn kinh phí đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình năm 2019, tham gia các hoạt động hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, liên kết, hợp tác và kết nối các tour, tuyến điểm du lịch với các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch tại các địa phương, tổ chức chương trình đi học tập kinh nghiệm về quản lý và thu hút đầu tư phát triển du lịch…./.

Anh Vũ / toquoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button