Hòa Bình: Phát hiện sai phạm hơn 80 tỷ đồng

Số tiền sai phạm trên được toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện khi kết thúc 42 cuộc thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt cơ quan Thanh tra tỉnh đã phát hiện một vụ việc sai phạm với số tiền hơn 70 tỷ đồng, qua đó kiến nghị chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ.

Hòa Bình: Phát hiện sai phạm hơn 80 tỷ đồng

Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Trường cho biết các cuộc thanh tra tỉnh Hòa Bình triển khai từ đầu năm đến nay đạt chất lượng rất tốt, được Thanh tra Chính phủ đánh giá rất cao. Ảnh: TK

Chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan điều tra

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã triển khai 68 cuộc thanh tra hành chính, trong đó cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai 20 cuộc; thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành triển khai 48 cuộc; lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 174 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dư luận xã hội quan tâm.

Các cơ quan thanh tra tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 42/68 kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 80 tỷ đồng, trong đó: quyết định thu hồi gần 2,2 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ khi thanh toán hơn 5,4 tỷ đồng; yêu cầu thi công lại, thi công bổ sung hơn 827 triệu đồng; xử lý khác hơn 1,57 tỷ đồng; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 tập thể và 3 cá nhân; kiến nghị chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã tiến hành lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 582 trường hợp với số tiền 2,8 tỷ đồng, tịch thu 8,59m3 gỗ, 2 xe máy, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 đơn vị và 1 cá nhân với số tiền 280 triệu đồng.

Đóng vai trò nòng cốt, là đầu tàu và góp phần chủ yếu trong thành tích của ngành, cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai 20 cuộc thanh tra (với 18 cuộc trong kế hoạch và 2 cuộc đột xuất), đã ban hành kết luận 11 cuộc thanh tra, tiếp tục tiến hành và hoàn thiện đối với 9 cuộc mới triển khai. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 78 tỷ đồng, kiến nghị và quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 1,7 tỷ đồng, yêu cầu giảm trừ, không thanh toán hơn 5,3 tỷ đồng và chuyển hồ sơ 1 vụ việc có sai phạm lớn sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ một số nội dung.

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình, việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai các cuộc thanh tra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung thanh tra tập trung về công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung, ưu tiên lực lượng để tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành.

Khiếu nại, tố cáo còn phức tạp

Từ thực tế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn diễn biến phức tạp, ở một số địa phương tiếp tục có các đoàn công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan của tỉnh và Trung ương, trong đó có một số vụ việc đông người, phức tạp tại một số huyện và thành phố; tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các điểm nóng về khiếu kiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về cơ bản được giữ vững.

Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tổ chức tiếp 450 lượt công dân (giảm 37,24% so với cùng kỳ năm 2017), có 11 đoàn đông người (giảm 2 đoàn so với cùng kỳ) đến trụ sở tiếp dân để KN, TC, kiến nghị, phản ánh và nộp đơn.

Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh có 93 đoàn với 172 lượt người đến nộp đơn và KN, TC. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức tiếp 12 đoàn với 20 lượt công dân, đối với các đoàn còn lại đã được Ban Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Các cơ quan Thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 470 lượt đơn các loại (giảm 54,9% so với cùng kỳ năm 2017), gồm: 98 đơn KN, 45 đơn TC, 327 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 19 vụ việc (13 vụ KN, 6 vụ TC) thuộc thẩm quyền giải quyết, giảm 18 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017; số đơn kiến nghị, phản ánh phải xem xét, trả lời là 278 đơn (giảm 115 đơn so với cùng kỳ năm 2017), đến nay đã xác minh, tham mưu giải quyết xong 13/19 vụ việc KN, TC, có văn bản trả lời 271/278 đơn kiến nghị, phản ánh.

Nội dung KN chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc KN quyết định thu hồi đất, đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi,… Các đơn TC chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, việc chấp hành nội quy, quy chế của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Chánh Thanh tra tỉnh lý giải, do thời gian xác minh, tham mưu giải quyết một số vụ việc KN, TC chưa đảm bảo, còn để kéo dài, chưa dứt điểm ngay tại cơ sở; một số quyết định giải quyết về KN, TC đã có hiệu lực pháp luật nhưng tổ chức thực hiện chưa triệt để; một số đơn vị chưa chủ động để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của cấp trên dẫn đến công dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Theo: Thanhtra.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button