Tin Tức Hòa Bình

Hoà Bình: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 86,48%, giảm khoảng 10% so với năm 2018

“Đáng lưu ý điểm trung bình chung các môn thi năm 2019 của Hoà Bình tăng so với năm 2018 (năm 2018: 4,37 điểm; năm 2019: 4,71 điểm).”Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 25 – 27/6, tỉnh Hoà Bình có tổng số 37 điểm thi, 393 phòng thi với 8.993 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó thí sinh THPT là 7.679 thí sinh, thí sinh GDTX là 1.040 thí sinh, thí sinh tự do là 274 thí sinh. 

Kết quả tỷ lệ tốt nghiệp năm 2019 của toàn tỉnh này là 86,48% so với năm 2018 tỉ lệ tốt nghiệp giảm khoảng 10%. Trong đó thí sinh THPT tốt nghiệp đạt 88,40%, thí sinh GDTX đạt 75,94%, thí sinh tự do đạt 28,57%.

Đáng lưu ý điểm trung bình chung các môn thi năm 2019 tăng so với năm 2018 (năm 2018: 4,37 điểm; năm 2019: 4,71 điểm). Điểm trung bình chung của các môn thi (Toán, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sử, GDCD) năm 2019 tăng so với năm 2018.

So với Hà Giang và Sơn La – 2 tỉnh cùng có “sự cố” thi cử năm 2018 thì năm 2019, tỉnh Hoà Bình có tỷ lệ tốt nghiệp giảm ít hơn. 

Cụ thể, trong khi Hoà Bình có tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp giảm khoảng 10% thì tại Hà Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của toàn tỉnh này đạt 71,96%, giảm 17% so với năm ngoái. Với Sơn La tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh năm nay là 71,97%; trong đó hệ THPT là 77,79%, hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%. Tính chung tốt nghiệp của cả tỉnh Sơn La giảm tới hơn 25% so với năm trước. 

Related posts

People are enjoy the job that they love

This thing is strong and make your job good

Hành trình truy bắt hai tên cướp giết tài xế, lấy ô tô

Hóng Biến Hòa Bình 24/7

Leave a Comment