Image default
Tin Tức Hòa Bình

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

Sở GD&ĐT Hòa Bình hướng dẫn công tác nghiên cứu viết sáng kiến năm học 2018 – 2019 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, năng lực sáng tạo, phát hiện tìm ra những sáng kiến, giải pháp khoa học trong công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Ảnh minh họa/internet

Trong đó nêu rõ tăng cường nghiên cứu viết sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, công tác tại các đơn vị, trường học. Kết quả viết sáng kiến của tập thể và cá nhân là một trong những tiêu chuẩn để xét, tặng các danh hiệu thi đua…

Nội dung sáng kiến phải có tính mới trong phạm vi cơ sở; đã áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

Năm học 2018-2019, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở (ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) khuyến khích các tập thể, cá nhân viết sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến trong toàn ngành. Đồng thời tiếp tục nhận và tổ chức chấm, xét công nhận các đề tài, giải pháp khoa học của các tập thể, các nhân làm cơ sở xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thời gian nghiên cứu viết sáng kiến, đề tài, giải pháp khoa học đối với các đơn vị, trường học trực thuộc được tính theo thời gian năm học.

Số lượng cá nhân trong nhóm tác giả tham gia nghiên cứu viết 1 sáng kiến, đề tài, giải pháp khoa học không quá 4 người. Đối với sáng kiến của tập thể, Thủ trưởng đơn vị, trường học ban hành Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu viết sáng kiến, đề tài, giải pháp khoa học và phải phân công cụ thể từng thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Thời gian nộp kết quả sáng kiến, đề tài khoa học năm học 2018-2019 về Văn phòng Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 28/5/2019.

Theo: Giáo dục thời đại

Related posts

Hòa Bình khẩn thiết xin cho xây khu du lịch Phật giáo 3.038 tỉ tại huyện nghèo nhất nước

Chanh leo trên đất dốc mở ra hướng đi mới

Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình: Lợi ích nhóm từ xe cứu thương?

Leave a Comment