Lạc Thủy, Hòa Bình: Thanh tra 17 công trình, ‘lòi’ sai phạm hơn 3 tỷ

Thanh tra 17/31 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Lạc Thủy xây dựng trong năm 2016 và năm 2017, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát hiện sai phạm với số tiền lên tới 3 tỷ 491 triệu đồng cùng hàng loạt sai sót khác.

Trong hai năm 2016 và năm 2017, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy triển khai thực hiện đầu tư 31 công trình. Trước những dấu hiệu nghi vấn, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc thanh tra 17/31 công trình với tổng mức đầu tư 179 tỷ 682 triệu đồng gồm 3 công trình thuộc ngân sách tỉnh, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng và 14 công trình thuộc ngân sách huyện Lạc Thủy với tổng mức đầu tư hơn 94 tỷ đồng.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện, có 14/17 công trình đang thi công dang dở chưa hoàn thành, tuy nhiên tiến độ thi công chậm so với tiến độ thực hiện hợp đồng.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện giá trị sai phạm của 17 công trình nêu trên với số tiền lên tới 3 tỷ 491 triệu đồng.

Ngoài giá trị sai phạm nêu trên, đối với công trình Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền tại xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy dự toán sai vượt giá trị khối lượng chi phí xây dựng 2 tỷ 236 triệu đồng, chi phí hạng mục chung 78 triệu đồng. Đối với hạng mục cổng vào khu di tích, hồ sơ thiết kế bản vẽ không chi tiết, không cụ thể dẫn đến việc xác định khối lượng trong thi công không rõ ràng, thiết kế không tính toán kết cấu chịu lực. Dự toán tính đá tảng đặt trên tầng 2 của cổng vào khu di tích khối lượng 24,4165 m3 là không rõ so với bản vẽ thiết kế. Đồng thời dự toán còn tính thiếu khối lượng một số chi tiết của hạng mục tường rào công trình.

“Trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán và đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lạc Thủy, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng do chưa làm hết trách nhiệm, trình độ, năng lực thực tế cửa đơn vị tư vấn có mặt còn hạn chế…”, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Trường khẳng định.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, công tác thiết kế lập dự toán công trình và công tác thẩm định của Sở Xây dựng Hòa Bình có thiếu sót. Trong quá trình thực hiện dự án, Sở Xây dựng và chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đã phát hiện sai phạm và chủ đầu tư đã điều chỉnh dự toán, giảm trừ giá trị dự toán tính sai vượt chi phí xây dựng, chi tiết hạng mục chung. Phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong công tác thẩm định thiết kế, dự toán công trình. Tuy nhiên, việc thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định để trình thẩm định, thực hiện phê duyệt điều chỉnh thiết kế còn chậm, chưa kịp thời.

Sau khi phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy đôn đốc các nhà thầu nộp lại số tiền sai phạm. Đồng thời, giảm trừ giá trị nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản huyện Lạc Thủy số tiền 2 tỷ 670 triệu đồng. Giảm trừ giá trị công trình chi phí xây lắp số tiền 429 triệu đồng, chi phí giám sát thi công 90 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 78 triệu đồng, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thiết kế 65 triệu đồng… do Ban Quản lý dự án chưa nghiệm thu, thanh toán.

Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy và Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy tổ chức kiểm điểm, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Theo: Đại Đoàn Kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button