Hiểm họa bóng cười xâm nhập vào tỉnh Hòa Bình: Đừng để cười rồi… phải khóc

Bùm… bùm… bùm… trong tiếng nhạc chát chúa, một nhóm thanh niên gồm 2 gái, 1 trai ngồi ghế nhựa…

add comment