Dự án BOT Hòa Lạc-Hòa Bình thông xe kỹ thuật ngày 31-8

Đại diện Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc-Hòa Bình (doanh nghiệp dự án) ngày 16-7 cho biết…

add comment