Vào xã nghi cả họ làm quan, giờ hành chính, UBND xã không một bóng người

Đến đăng kí làm việc trong giờ hành chính, cả trụ sở UBND xã Đông Phong (huyện Cao Phong –…

add comment