Chạy tốc độ cao, xe taxi lấn làn đ.âm trực diện xe tải trên QL6, taxi hư hỏng nặng

Chạy với tốc độ cao, lấn làn để vượt chiếc xe taxi đ.ấu đầu trưc diện với xe tải đi…

add comment