ảnh 1

Những hình ảnh đẹp du lịch Đà Bắc – Hòa Bình

Nói đến Đà Bắc (Hòa Bình), người ta nghĩ ngay đến những bản Mường yên bình nằm cạnh sông núi…

add comment