Quản lý đất tại Lương Sơn, Hòa Bình: Điệp khúc “con voi chui lọt lỗ kim”

Quản lý đất tại Lương Sơn, Hòa Bình: Điệp khúc “con voi chui lọt lỗ kim”

Không phải tự nhiên mà hàng loạt vi phạm về đất đai của hộ gia đình ông Kiều Ngọc Khanh…

add comment