Tìm nhà hảo tâm, mạnh thường quân cho gia đình Lạc Sơn (Hòa Bình)

Hình ảnh ngôi nhà vách đất xiêu vẹo 40 năm đã xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ đổ…

add comment