Nước có màu đen đổ vào hồ sinh học số 2.

Hòa Bình: Dân tố trại lợn công ty Japfa Việt Nam gây ô nhiễm

Người dân huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đang rất phẫn nộ khi hằng ngày, hằng giờ bị ‘bom phân’ từ…

add comment
Trụ sở HĐND, UBND huyện Kỳ Sơn tại thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TK

Kỳ Sơn – Hòa Bình: Kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể

Thanh tra tại UBND huyện Kỳ Sơn, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã thu hồi cho ngân sách hơn 120…

add comment