“Treo” bằng đại học về quê trồng cây thuốc cứu người, thu 20 tỷ

Suốt mấy chục năm qua, lương y Bùi Văn Phượng ở xóm Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy,…

add comment

“Treo” bằng đại học về quê trồng cây thuốc cứu người, thu 20 tỷ

Suốt mấy chục năm qua, lương y Bùi Văn Phượng ở xóm Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy,…

add comment