Hòa Bình: Thu hồi hàng loạt giấy phép khai thác khoáng sản

Lý do bị thu hồi, theo UBND tỉnh Hòa Bình là do các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ…

add comment