Lịch cắt điện Cao Phong – Hòa Bình ngày 27/4/2019

Điện lực Cao Phong phát đi thông báo cắt điện như sau: 1.Tên đường dây: 371 Trạm cắt Thượng Cốc…

add comment