Tag : lịch cắt điện kỳ sơn

Tin Tức Hòa Bình

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện từ ngày 9 – 14/6 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hóng Biến Hòa Bình 24/7
Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 9/6 – 14/6 như sau: Lạc Sơn  Lạc Thuỷ Cao Phong...
Tin Tức Hòa Bình

Lịch cắt điện từ ngày 11/7 – 15/7 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hóng Biến Hòa Bình 24/7
Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 11/7 – 15/7 như sau: 1. Điện lực Cao Phong Lịch...
Tin Tức Hòa Bình

Thông báo lịch cắt điện tại Hòa Bình (Từ 06/07 – 08/07/2018)

Hóng Biến Hòa Bình 24/7
Thông báo lịch cắt điện tại tỉnh Hòa Bình trong thời gian từ ngày Từ Từ 06/07 – 08/07/2018 như sau: 1. Huyện Đà Bắc 2....
Tin Tức Hòa Bình

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện Hòa Bình hôm nay và 4 ngày tới (26-30/6)

Hóng Biến Hòa Bình 24/7
Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện như sau: 1. Huyện Đà Bắc Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đà Bắc (Nguồn:...