Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cao Phong (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện từ ngày 11/7 – 15/7 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 11/7 – 15/7 như sau: 1….

add comment

Thông báo lịch cắt điện tại Hòa Bình (Từ 06/07 – 08/07/2018)

Thông báo lịch cắt điện tại tỉnh Hòa Bình trong thời gian từ ngày Từ Từ 06/07 – 08/07/2018 như sau:…

add comment

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện Hòa Bình hôm nay và 4 ngày tới (26-30/6)

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện như sau: 1. Huyện Đà Bắc Lịch cắt điện trên địa…

add comment