Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cao Phong (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện từ ngày 11/7 – 15/7 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 11/7 – 15/7 như sau: 1….

add comment

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện Hòa Bình hôm nay và 4 ngày tới (26-30/6)

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện như sau: 1. Huyện Đà Bắc Lịch cắt điện trên địa…

add comment