Bài thuốc “đánh bay” sỏi của lương y Bùi Tiến Chung - Ảnh 1

Bài thuốc “đánh bay” sỏi của lương y Bùi Tiến Chung

Kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng họ Bùi ở Lương Sơn- Hòa Bình, lương y…

add comment