Mỏ đá Long Đạt-Hòa Bình: Vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn vẫn được khai thác

Nhiều nhà dân chỉ cách mỏ đá khoảng 150m nên việc bị đá bắn vào mỗi lần nổ mìn là…

add comment