Sở Y tế Hòa Bình: Kiểm điểm nhiều cá nhân thiếu trách nhiệm

Sở Y tế Hòa Bình: Kiểm điểm nhiều cá nhân thiếu trách nhiệm

Thanh tra việc thực hiện đấu thầu tập trung mua, bán thuốc, vật tư y tế tiêu hao tại Sở…

add comment