tai nạn giao thông,tai nạn,Hòa Bình,tai nạn xe máy

Hai xe máy đấu đầu, 3 thanh niên nằm im giữa đường

Hai xe máy đi ngược chiều húc trực diện vào nhau khiến 3 thanh niên bị hất văng giữa đường,…

add comment