‘Phát sốt‘ với thác nước đẹp như tiên cảnh ngay tại Hòa Bình, còn chờ gì mà chưa lên kế hoạch

Tháng 5 đến tháng 9 là mùa nước lên ở thác Mu. Thời điểm này, nguồn nước rất trong và…

add comment