Đi học có giúp con nhà nghèo thay đổi số phận hay không? - Ảnh 1.

Đi học có giúp con nhà nghèo thay đổi số phận hay không?

Miệt mài tiến về phía trước, đến nơi, tưởng rằng có thể viên mãn kết thúc. Nhưng, cuộc sống lại…

add comment