Nghi vấn về điểm thi cao bất thường của thí sinh ở Hoà Bình

Thay vì vui mừng trước khẳng định của ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình và…

add comment