Tìm mạnh thường quân cho hoàn cảnh tại Mai Châu (Hòa Bình)

Trong cuộc sống xung quanh chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời bất hạnh, khốn khó, biết…

add comment

Tìm nhà hảo tâm – mạnh thường quân cho mẹ con ở Kim Bôi (Hòa Bình)

Lời kêu gọi những nhà hảo tâm có một hoàn cảnh rất đặc biệt đó là cháu hoàn cảnh quá…

add comment