Ước mơ của cô thủ khoa người Thái đầu tiên ở Hòa Bình

Tổng số điểm thi tốt nghiệp 3 môn Văn, Sử, Địa của em Hà Thị Minh Châu đạt được là…

add comment