Thanh tra công tác tổ chức cán bộ tại BVĐK tỉnh Hòa Bình

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nội dung gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn được giao, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thực hiện chế độ chính sách; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức; hợp đồng lao động.

Theo đó, niên độ thanh tra từ 1/1/2016 đến 30/4/2018; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Được biết, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT/BYT/BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… có quy định: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của các đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên hiện nay, Phó giám đốc Sở Y tế Hòa Bình Lê Xuân Hoàng lại đang kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo: daidoanket.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button