THÔNG BÁO: Lịch cắt điện Hòa Bình hôm nay và 4 ngày tới (26-30/6)

0 3.464

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện như sau:

1. Huyện Đà Bắc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đà Bắc (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đà Bắc (Nguồn: PC Hòa Bình)

2. Huyện Kim Bôi và Kỳ Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

3. Huyện Lương Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lương Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lương Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

4. TP Hòa Bình

Lịch cắt điện trên địa bàn TP Hòa Bình (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn TP Hòa Bình (Nguồn: PC Hòa Bình)

5. Huyện Yên Thủy

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Yên Thủy (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Yên Thủy (Nguồn: PC Hòa Bình)

Bạn cũng có thể thích