Thông báo lịch cắt điện tại Hòa Bình (Từ 06/07 – 08/07/2018)

Thông báo lịch cắt điện tại tỉnh Hòa Bình trong thời gian từ ngày Từ Từ 06/07 – 08/07/2018 như sau:

1. Huyện Đà Bắc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đà Bắc (Nguồn: PC Hòa Bình)

2. Huyện Kim Bôi

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Kim Bôi (Nguồn: PC Hòa Bình)

3. Huyện Lạc Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lạc Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

4. Huyện Lương Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lương Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

5. Huyện Lạc Thủy

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lạc Thủy (Nguồn: PC Hòa Bình)

6. Huyện Mai Châu

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Mai Châu (Nguồn: PC Hòa Bình)

7. Huyện Tân Lạc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Tân Lạc (Nguồn: PC Hòa Bình)

8. TP Hòa Bình

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện TP Hòa Bình (Nguồn: PC Hòa Bình)

PV (T/h Điện lực Hòa Bình) / Tin nhanh Online

You May Also Like

About the Author: Hóng Biến Hòa Bình 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *