THÔNG BÁO: Lịch cắt điện từ ngày 10/8 – 12/8 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 10/8 – 12/8 như sau:

1. Điện lực Kỳ Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

2. Điện lực Lạc Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lạc Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

3. Điện lực Lương Sơn

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lương Sơn (Nguồn: PC Hòa Bình)

4. Điện lực Mai Châu

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Mai Châu (Nguồn: PC Hòa Bình)

5. Điện lực Tân Lạc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Tân Lạc (Nguồn: PC Hòa Bình)

6. Điện lực Yên Thủy

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Yên Thủy (Nguồn: PC Hòa Bình)

PV (T/h Điện lực Hòa Bình) / Tin nhanh Online
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...