Thông tin tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 2018

UBND tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức và viên chức năm 2018
I. CHỈ TIÊU :
CÔNG CHỨC
Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức toàn tỉnh là 23 chỉ tiêu với nhiều chuyên ngành như: Hành chính; Quản trị nhân lực, Luật, Văn thư- lưu trữ; Kinh tế đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Quản trị văn phòng, Tài chính- Kế toán, Tài chính-doanh nghiệp, Kinh tế kế hoạch, Công trình thủy lợi; Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý bảo vệ rừng, Lâm sinh, Lâm nghiệp xã hội, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Chế biến lâm sản, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững….

Chỉ tiêu xét tuyển viên chức:
Tổng chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp khác của tỉnh năm 2018 là 16 chỉ tiêu với nhiều chuyên ngành như: Tài chính – Ngân hàng; Luật; Chăn nuôi; Thú y; Quản lý bảo vệ rừng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Trồng trọt; Nông học; Văn học, báo chí; Quản lý kinh tế; Quản trị kinh doanh;…

II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THI TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp có bằng đào tạo chuyên môn tại nước ngoài phải có công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp; Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển, Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao hộ khẩu thường trú;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

(Tất cả các loại văn bằng, chứng chỉ phải có chứng thực).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản cam kết làm việc tại tỉnh Hòa Bình trong thời gian tối thiểu 5 năm;

– Hai ảnh 4×6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

Toàn bộ giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ do Sở Nội vụ ban hành, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2018, ngạch, ngành hoặc chuyên ngành dự tuyển vào phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, số điện thoại và địa chỉ liên hệ;

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng (theo biểu mẫu kèm theo), nếu thí sinh đăng ký dự thi vào 02 chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN:
* CÔNG CHỨC.

1. Các môn thi và hình thức thi

a)Môn kiến thức chung:Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các Tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; Thời gian thi: 180 phút đối với công chức loại C và 120 phút đối với công chức loại D;

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó:

– Bài thi viết: Thời gian 180 phút đối với công chức loại C và 120 phút đối với công chức loại D;

– Bài thi trắc nghiệm: Thời gian 45 phút đối với công chức loại C và 30 phút đối với công chức loại D;

c) Môn ngoại ngữ: Thi viết môn Tiếng Anh (trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam); thời gian thi: 90 phút đối với công chức loại C và 60 phút đối với công chức loại D;

d) Môn tin học văn phòng(trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông): Thi trắc nghiệm; thời gian thi: 45 phút đối với công chức loại C và 30 phút đối với công chức loại D.

2. Điều kiện miễn thi một số môn (đối với môn điều kiện)

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

3. Thời gian tổ chức thi tuyển

Dự kiến thực hiện vào tháng 01/2019.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức; có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thi tuyển về tổ chức, thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức theo quy định; Thông báo tuyển dụng; Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi tuyển; thu lệ phí thi tuyển trước khi tổ chức thi; Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình là nơi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký thi tuyển và chuyển Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018(Sở Nội vụ, số máy thường trực: 02183.852996) để được xem xét và giải quyết./.

* VIÊN CHỨC:
Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn xin dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Hình thức tuyển dụng:Xét tuyển (thông qua hình thức phỏng vấn và xét kết quả học tập của thí sinh).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ (có dán ảnh 4×6);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; phải có công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thành phố trở lên cấp. Giấy khám sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản cam kết công tác lâu dài tại tỉnh Hòa Bình (tối thiểu 5 năm) ;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

– Ba phong bì có dán tem (ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận).

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng; nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào 02 chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển.

-Thời gian tổ chức xét tuyển: Thực hiện vào tháng 12 năm 2018.

Sở Nội vụ là đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp khác của tỉnh và phát hành hồ sơ đăng ký dự xét tuyển; Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình là nơi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển và chuyển Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 (Sở Nội vụ, số máy thường trực: 02183.852996) để được xem xét và giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button