UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu thúc đẩy phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình – Nguyễn Văn Dũng vừa ký, ban hành Công văn số 466/UBND-NNTN ngày 30/3/2020, về việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Cocid-19. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện.

Cụ thể, trong những tháng còn lại của năm 2020, ngành nông nghiệp cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra. Trong đó, rà soát, đánh giá và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản.

Đảm bảo diện tích gieo trồng cây hàng năm theo kế hoạch; Nâng cao giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha canh tác đất trồng trọt; Mở rộng diện tích và tăng cường thâm canh cây ăn quả có múi. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh hại, chuột hại, chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên cơ sở tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân phòng chống sâu bệnh, chăm sóc lúa, màu; sử dụng nước tiết kiệm phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Tăng quy mô tổng đàn vật nuôi, đảm bảo: Tổng sản lượng thịt hơi gia súc gia cầm xuất chuồng; Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm an toàn dịch bệnh; Tỷ lệ thịt hơi được chăn nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp theo kế hoạch.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh việc tái đàn, phát triển tổng đàn vật nuôi; Kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các loại dịch nguy hiểm như Bệnh Dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng trên địa bàn các huyện, thành phố, đề phòng dịch bệnh bùng phát và lây lan. Thực hiện công tác tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời dịch, bệnh xảy ra.

Đẩy mạnh thâm canh nuôi trồng thủy sản, đảm bảo sản lượng nuôi trồng và khai thác; Phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Đẩy mạnh hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cá sông Đà.

Đồng thời, phát triển sản phẩm lợi thế từng địa phương theo chương trình OCOP: hướng đến mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng được thị trường ưa chuộng; phát triển các mô hình nông nghiệp du lịch, chuấn hóa thêm sản phẩm OCOP…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button